cấu trúc tàu ngầm hạt nhân

  • Lịch sử hình thành tàu ngầm hạt nhân Lịch sử hình thành tàu ngầm hạt nhân
    Tàu ngầm hạt nhân là những loại tàu được vận hành nhờ năng lượng của phản ứng hạt nhân. Nó có những lợi thế về hiệu năng hoạt động so với các loại tàu thuỷ thông thường rất đáng kể.