cấy ghép bộ phận

  • Cấy ghép nội tạng là gì? Cấy ghép nội tạng là gì?
    Không phải bệnh nhân nào ghép tạng cũng thành công, có trường hợp thải ghép ngay hoặc sau vài năm, nhưng cũng có người thọ thêm vài chục năm.