cột sáng

  • Cột sáng bí ẩn trên bầu trời Latvia Cột sáng bí ẩn trên bầu trời Latvia
    Những cột sáng cao vút đầy bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Litva hồi cuối năm 2008 đang là chủ đề sôi nổi trên các diễn đàn thiên văn nghiệp dư châu Âu.