cam máu

  • Cách sơ cứu khi bị chó cắn Cách sơ cứu khi bị chó cắn
    Khi con bị chó cắn, phản ứng đầu tiên của cha mẹ thường là hoảng sợ. Tuy nhiên, khi bạn boảng sợ thì con bạn sẽ càng gặp nguy hiểm và tình hình sẽ càng tồi tệ.