cháy rừng

  • Xe chữa cháy rừng thế hệ mới Xe chữa cháy rừng thế hệ mới
    Đây là ý thưởng mà tôi đã nghiên cứu cách đây vài năm. Nay tôi xin chia sẽ với cộng đồng, hy vọng với tình yêu thiên nhiên và khoa học xã hội sẽ tạo ra một loại xe chữa cháy hữu hiệu để bảo vệ môi trường.
  • Cháy rừng và ô nhiễm ôzôn Cháy rừng và ô nhiễm ôzôn
    Một nghiên cứu mới kết luận cháy rừng có thể đẩy sự ô nhiễm ôzôn đến mức độ vượt quá tiêu chuẩn sức khỏe của Hoa Kỳ.