cháy rừng

  • Cơ chế xuất hiện "vòi rồng lửa" Cơ chế xuất hiện "vòi rồng lửa"
    Vòi rồng lửa là những cột lửa cháy rực bốc lên rất cao, di chuyển chậm và con người khó có thể dập tắt nó bằng những phương pháp trực tiếp.