châu chấu

  • Những kẻ "lạc loài" trong tự nhiên Những kẻ "lạc loài" trong tự nhiên
    Trong thế giới tự nhiên tồn tại một số loài động vật kỳ lạ, có màu sắc hoàn toàn khác biệt và đôi khi sặc sỡ hơn hẳn các cá thể cùng loài.