chòm sao Vũ Tiên

  • Mặt trời có "chị em" Mặt trời có "chị em"
    Ở trung tâm của hệ mặt trời, ngôi sao khổng lồ sưởi ấm Trái đất không phải là đứa con duy nhất được sinh ra cách đây hơn 4 tỉ năm.