chú mèo merlin

  • Chú mèo kêu to nhất thế giới Chú mèo kêu to nhất thế giới
    Chú mèo Merlin ở hạt Devon, nước Anh có thể sẽ được sách kỷ lục ghi nhận là chú mèo phát ra tiếng kêu to nhất thế giới với cường độ lên tới 100 đề-xi-ben.