chương trình mặt trăng của Liên Xô

  • Tại sao Liên Xô chưa từng lên Mặt trăng? Tại sao Liên Xô chưa từng lên Mặt trăng?
    Nhân kỷ niệm 50 năm ngày diễn ra sứ mệnh Apollo 11, chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của sự kiện này thời điểm hiện tại cũng như vai trò đóng góp đối với tương lai lĩnh vực thám hiểm không gian.