chấm lượng tử

  • Phương pháp đơn giản hơn để tạo ra tia laser nhiều màu Phương pháp đơn giản hơn để tạo ra tia laser nhiều màu
    Thông thường để có được các nguồn ánh sáng laser màu xanh đỏ khác nhau trong cùng một thiết bị ( như một ổ đĩa Blu-ray 3D) thì người ta sẽ phải tạo ra ba nguồn laser riêng biệt. Những nguồn laser này sẽ được kết hợp với các vật liệu bán dẫn khác nhau.