chấn thương sọ não

  • Sơ cứu chấn thương cho người bị tai nạn giao thông Sơ cứu chấn thương cho người bị tai nạn giao thông
    Tai nạn giao thông xảy ra gây thương vong cho nhiều người, việc sơ cấp cứu tại chỗ có thể góp phần giữ được mạng sống cho nạn nhân. Tuy nhiên nếu việc sơ cứu ấy không đúng lại có thể gây hại cho người bị thương.