chất xúc tác

  • Máy phát điện của TS Khê và chất xúc tác Nano Máy phát điện của TS Khê và chất xúc tác Nano
    Thời gian qua, dư luận khoa học trong nước xôn xao về việc TS. Nguyễn Chánh Khê - hiện là phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và triển khai, khu công nghệ cao TP Hồ chí Minh - đã có một phát minh tạo ra khí Hydrogen từ nước nhờ một chất xúc tác Nano, Hydro tạo ra được dẫn đến Pin nhiên liệu (Fuel Cell) để tạo ra điện năng bằng cách tái hợp Oxygen và&
  • Xác người có thể ươm mầm sự sống trong vũ trụ Xác người có thể ươm mầm sự sống trong vũ trụ
    Các nhà khoa học cho rằng xác phi hành gia chết trong vũ trụ trong lúc thực hiện nhiệm vụ có thể thúc đẩy sự sống trên hành tinh khác dưới điều kiện phù hợp.