chỉ số eq

  • Mối liên hệ chặt chẽ giữa chỉ số EQ và IQ Mối liên hệ chặt chẽ giữa chỉ số EQ và IQ
    Một cuộc nghiên cứu mới chỉ ra rằng trí tuệ cảm xúc và trí thông minh có thể có mối liên hệ mật thiết với nhau hơn là người ta nghĩ trước đây.
  • Làm sao biết bạn có EQ thấp? Làm sao biết bạn có EQ thấp?
    Dù hiểu rõ tầm quan trọng của EQ nhưng bản chất vô hình của nó khiến rất khó biết được chúng ta sở hữu chúng nhiều hay ít và làm sao có thể cải thiện nếu chúng ta thiếu trí tuệ cảm xúc.