chủng xám

  • Năm Dần tìm hiểu về Hổ Năm Dần tìm hiểu về Hổ
    Ở nhiều nơi trên thế giới người ta tin rằng sau khi hổ chết linh hồn chúng xâm nhập vào lòng đất và biến thành hổ phách.
  • Áo chống cúm H1N1 Áo chống cúm H1N1
    Một công ty tại Nhật Bản vừa tung ra một loại áo khoác với lời giới thiệu nó có thể tiêu diệt virus H1N1, không cho chúng xâm nhập cơ thể người mặc.