chữ viết nguệch ngoạc

  • Phục hồi chữ kí của Shakespeare Phục hồi chữ kí của Shakespeare
    Theo Live Science, các nhà khoa học đã sử dụng kĩ thuật chụp ảnh công nghệ cao để khôi phục lại chữ kí mà có thể là của William Shakespeare. Việc ai là chủ nhân của những chữ viết nguệch ngoạc “Wm Shakespeare” trên các trang tiêu đề của cuốn Archaionomia, được xuất bản dưới triều đại của nữ hoàng Elizabeth I.
  • Có thể phục hồi chữ kí của Shakespeare? Có thể phục hồi chữ kí của Shakespeare?
    Việc ai là chủ nhân của những chữ viết nguệch ngoạc “Wm Shakespeare” trên các trang tiêu đề của cuốn Archaionomia, được xuất bản dưới triều đại của nữ hoàng Elizabeth I vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.