chia sẻ thông tin

  • Váy càng chia sẻ thông tin càng hở Váy càng chia sẻ thông tin càng hở
    Khi người mặc chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng càng nhiều thì chiếc váy sẽ càng khoe da thịt cô ấy bằng cách dần dần trở nên... trong suốt.
  • Chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu Chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu
    Ngày 22/10, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức hội thảo “Cập nhật và chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu toàn cầu (BĐKH) và ở Việt Nam với báo chí”.