chim bói cá

  • Con chim "khôn lỏi" nhất thế giới Con chim "khôn lỏi" nhất thế giới
    Con chim đã rất thông minh khi dùng mồi và nhử con cá "mắc bẫy"chuyên nghiệp như những người thợ câu sành sỏi. Con chim đã có bữa ăn ngon lành cho mình.