chim bồ nông

  • Những sự thật thú vị về loài chim khổng lồ Những sự thật thú vị về loài chim khổng lồ
    Từng xuất hiện trong một số thần thoại của Kito giáo, với chiếc mỏ dài nổi bật, bồ nông là một trong những hình ảnh quen thuộc trên biển. Nhưng không phải ai cũng biết đến những sự thật thú vị về loài chim độc đáo này.