chim di trú

  • Vì sao chim di cư? Có thực sự là do chúng sợ lạnh? Vì sao chim di cư? Có thực sự là do chúng sợ lạnh?
    Chim di trú, chim di cư hay sự di cư của chim chỉ sự di chuyển đều đặn theo mùa, thường trên một đường bay theo chiều bắc nam giữa nơi sinh sản và nơi trú đông. Nhiều loài chim có tập tính di cư, nhưng thực sự quá trình thay đổi chỗ ở này có phải là do chúng sợ lạnh?