chim kền kền

  • Những thực tế kỳ cục về cái chết Những thực tế kỳ cục về cái chết
    Chết là về với Chúa hay biến thành cát bụi là quan niệm lâu nay của con người về sự vĩnh biệt cõi trần thế. Nhưng còn những điều tường tận xung quanh cái chết thì giờ mới được liệt kê.