chim manh manh

  • Giải mã bộ gien chim manh manh Giải mã bộ gien chim manh manh
    Việc xác định hơn 800 gien liên quan đến việc tập hót của chim manh manh có thể làm sáng tỏ những rối loạn về ngôn ngữ của con người.
  • Luyện tập cải thiện kỹ năng ở chim hót Luyện tập cải thiện kỹ năng ở chim hót
    Năm ngoái, các nhà khoa học thần kinh MIT báo cáo rằng qua việc nghiên cứu tiếng hót của những loài chim hót nhỏ bé, họ đã có thể nhận biết làm thế nào hai đường não riêng biệt đóng góp vào dạng học “thử và sai” ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.
  • Có bạn đời hay lo âu? Dễ chết sớm Có bạn đời hay lo âu? Dễ chết sớm
    Chung sống với một bạn đời hay lo lắng và căng thẳng có thể khiến nhiều người về cõi vĩnh hằng sớm hơn so với tuổi thọ mà họ đáng được hưởng.