con dốc

  • Rượu phá hủy cơ thể như thế nào? Rượu phá hủy cơ thể như thế nào?
    Rượu có khả năng làm bỏng niêm mạc vùng miệng, niêm mạc thực quản, phá hủy tế bào gan, ảnh hưởng hệ thần kinh, suy giảm miễn dịch...
  • Ông Lý Quang Diệu dạy con như thế nào? Ông Lý Quang Diệu dạy con như thế nào?
    Có thể nói ông Lý Quang Diệu thành công trong cả sự nghiệp và gia đình. Không chỉ có tài năng trị quốc, cách cựu Thủ tướng Singapore tề gia cũng xứng đáng được người đời học hỏi.