con lười

  • Loài vật lười biếng nhất thế giới Loài vật lười biếng nhất thế giới
    Loài lười Bradypus tridactylus xứng đáng với danh hiệu "vua lười" trong thế giới động vật bởi chúng lười tới mức luôn bất động như xác chết đến nỗi những loài thú ăn thịt cũng không thể nhận ra chúng.