con lai

  • Những đứa con lai đặc sắc Những đứa con lai đặc sắc
    Những con vật lai tạo được sinh ra do sự phối giống của những loài gần gũi nhau về mặt di truyền.
  • Những con vật lai kỳ lạ Những con vật lai kỳ lạ
    Trên cạn sư tử và hổ có thể giao phối để tạo ra sư tử hổ, còn ở dưới nước cá voi và cá heo cũng chung sức tạo ra những đứa con lai.