con ong

  • Loài ong biến mất thì loài người cũng tuyệt chủng Loài ong biến mất thì loài người cũng tuyệt chủng
    Những thứ bệnh của ong nhà có thể lây lan sang ong nghệ, ong vò vẽ và các loài côn trùng thụ phấn tự nhiên cho cây.
  • Sống "buông thả" để tránh tuyệt chủng? Sống "buông thả" để tránh tuyệt chủng?
    Nghiên cứu mới nhất của các nhà côn trùng học cho thấy, bí mật của các tổ ong lớn chính là ong chúa của chúng không chịu chung thủy, “ăn đời ở kiếp” với một bạn tình duy nhất. Ong chúa càng có đời sống tình dục tự do thì tổ ong đó càng chứa nhiều vi khuẩn có lợi. Cả đàn nhìn chung có sức khỏe tốt hơn v&agr