cuộc đời của Stephen Hawking

  • Bí ẩn lớn nhất của nhà khoa học Stephen Hawking Bí ẩn lớn nhất của nhà khoa học Stephen Hawking
    Nhà khoa học khuyết tật người Anh Stephen Hawking nổi tiếng là người tìm ra câu trả lời cho những vấn đề hóc búa nhất của vật lý hiện đại.
  • Lỗ đen và nghịch lý Hawking Lỗ đen và nghịch lý Hawking
    Stephen Hawking là khoa học gia nổi tiếng nhất hành tinh. Sách được nhiều người biết đến của ông là cuốn A Brief History of Time (Sơ lược Lịch sử Thời gian) khi phát hành đã trở thành hiện tượng.