dơi Rhinolophus

  • Phát hiện 4 loài dơi kỳ quái Phát hiện 4 loài dơi kỳ quái
    Các nhà nghiên cứu đã xác định được bốn loài dơi tai to mới với những chiếc mũi khổng lồ và hình dáng lạ lùng tại khu vực đông châu Phi.