dạng trí nhớ gene

  • Ký ức cũng di truyền qua nhiều thế hệ Ký ức cũng di truyền qua nhiều thế hệ
    Các nghiên cứu trên động vật cho thấy, hành vi của một cá thể có thể chịu tác động của những sự kiện xảy ra ở những thế hệ trước và được truyền lại thông qua một dạng trí nhớ gene.