dấu vân tay

  • Dấu vân tay có thay đổi theo thời gian? Dấu vân tay có thay đổi theo thời gian?
    Vì sao khi làm chứng minh thư cần lấy dấu vân tay? Dấu vân tay có thay đổi theo thời gian không? Dấu vân tay và đường chỉ tay có quyết định số phận của từng con người hay không?