dầu thực vật

  • Máy phát điện gia đình chạy bằng dầu thực vật Máy phát điện gia đình chạy bằng dầu thực vật
    Một nhóm nhà khoa học của Anh vừa sản xuất được nguyên mẫu thiết bị mới (đặt tên là BMT), hoạt động hoàn toàn bằng dầu thực vật chưa qua xử lý để kết hợp làm mát, sưởi ấm và cung cấp điện năng.