dự án sao hỏa

  • Hòn đảo "sao Hỏa" ngay trên Trái đất Hòn đảo "sao Hỏa" ngay trên Trái đất
    Trong 16 năm qua, các nhà khoa học của NASA đã thực hiện nhiều chuyến bay tới hòn đảo Devon của Canada - nơi có những đặc điểm địa hình tương tự như sao Hỏa để nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ phục vụ công cuộc chinh phục hành tinh Đỏ trong tương lai.