day of peace

  • Lịch sử ngày Quốc tế Hòa bình thế giới 21/9 Lịch sử ngày Quốc tế Hòa bình thế giới 21/9
    Hòa bình là một mục tiêu cao cả và quan trọng nhất cần nỗ lực hướng tới ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Cùng hành động và hợp tác vì mục tiêu này sẽ đem lại cho nhân loại một cuộc sống an toàn, thịnh vượng và bền vững.
  • Dạy Office 2003 nghe viết và đọc được tiếng Việt Dạy Office 2003 nghe viết và đọc được tiếng Việt
    Nếu thành công trong việc này, ứng dụng của nó sẽ rất hấp dẫn. Bạn sẽ không cần phải đánh máy nữa mà chỉ cần đọc cho máy gõ. Khi đến giảng đường, bạn chỉ cần tập trung nghe thầy giảng thôi vì việc ghi chép đã có máy lo.
  • Máy trợ thính không dây điều chỉnh qua điện thoại Máy trợ thính không dây điều chỉnh qua điện thoại
    Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) mới đây đã thông qua việc bán máy trợ thính đầu tiên mà người dùng có thể mua, lắp ráp và sử dụng, mà không cần sự trợ giúp của chuyên gia.