dogfish

  • Bia làm từ bụi Mặt Trăng Bia làm từ bụi Mặt Trăng
    Các nhà sản xuất đã tán nhỏ các thiên thạch mặt trăng thành bụi và ngâm trong mạch nha Oktoberfest giống như cách ngâm trà thông thường.