enzyme Cyp27c1

  • Mắt người sẽ nhìn xuyên đêm? Mắt người sẽ nhìn xuyên đêm?
    Các nhà khoa học Mỹ vừa lý giải được nguyên nhân vì sao các loài cá nước ngọt và một số loài động vật lưỡng cư có thể nhìn thấy tia hồng ngoại và khả năng thay đổi linh hoạt của mắt ứng với các môi trường khác nhau.