gói hút ẩm

  • Nuốt hạt chống ẩm có nguy hiểm không? Nuốt hạt chống ẩm có nguy hiểm không?
    Theo Howstuffworks, những gì bạn lỡ nuốt nhằm từ gói chống ẩm có thể là silica gel hoặc một số chất hút ẩm khác – đây là những hợp chất có khả năng hấp thụ và giữ nước.