gấu túi

  • 10 phát hiện khảo cổ dị nhất (1) 10 phát hiện khảo cổ dị nhất (1)
    Mỗi phát hiện khảo cổ học đều chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ, thậm chí kỳ quái, từ hộp sọ người ngoài hành tinh cho đến quyển sách của Tử thần. 
  • 10 loài sinh vật bạch tạng hiếm 10 loài sinh vật bạch tạng hiếm
    Hội chứng bạch tạng thường thấy ở người qua những thước phim nghiên cứu, tuy nhiên nó còn được phát hiện ở nhiều loài động vật hiếm trong tự nhiên.