giấc mơ sáng suốt

  • Làm thế nào để kiểm soát giấc mơ của bạn? Làm thế nào để kiểm soát giấc mơ của bạn?
    Giấc ngủ chiếm đến 1/3 thời gian trong cuộc sống mỗi người. Có những người có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu, nhưng cũng có những người rất khó đi vào giấc ngủ, họ thường nằm mơ khi ngủ.