giun đất

  • Học sinh chạy tán loạn vì mưa giun đất Học sinh chạy tán loạn vì mưa giun đất
    Một nhóm học sinh lớp hai tại trường tiểu học Galashiels Academy (Scotland) đã phải chạy tán loạn sau khi chứng kiến một trận mua giun đất ngay trong sân bóng mình đang tập.