grafit

  • Khí cầu mỏng nhất thế giới chỉ dày một Atom Khí cầu mỏng nhất thế giới chỉ dày một Atom
    Các nhà nghiên cứu tại New York báo cáo về việc phát triển khí cầu mỏng nhất thế giới, được chế tạo từ một lớp grafit dày 1 Atom. Không một phân tử khí nào có thể xuyên qua khối cầu được bao bọc bằng vật liệu graphene siêu nhỏ này, kể cả khí hêli.