hà mã

  • Hà mã trừ khử cá sấu Hà mã trừ khử cá sấu
    Một nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh tượng một con cá sấu bị xé xác sau khi lọt vào bãi tắm của bầy hà mã.