hình dáng của người ngoài hành tinh

  • Hình dáng và trang phục của người ngoài hành tinh Hình dáng và trang phục của người ngoài hành tinh
    Một ngành khoa học tại Mỹ chuyên nghiên cứu UFO, vật thể bay bí ẩn cho rằng, người ngoài hành tinh từ đầu đến chân đều ăn mặc chỉnh tề. Trang phục của họ không phải để ngăn chặn các tia phóng xa hoặc đề phòng ô nhiễm, và chống nóng.
  • Người ngoài hành tinh có quan hệ tình dục không? Người ngoài hành tinh có quan hệ tình dục không?
    Quan hệ tình dục là bản năng của các loài để duy trì nòi giống, và các nhà khoa học đặt câu hỏi nếu người ngoài hành tinh thực sự tồn tại, họ có giao phối không.