hóa thạch khủng long bạo chúa

  • Phát hiện khủng long bạo chúa mới Phát hiện khủng long bạo chúa mới
    Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra loài khủng long bạo chúa mới, xuất hiện cách đây 80 triệu năm và được coi là một trong những loài động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời.