hầm hạt giống toàn cầu

  • Hầm Tận thế Hầm Tận thế
    Hầm Tận thế vừa được bổ sung thêm 20.000 loài cây đến từ 100 quốc gia, trong nỗ lực bảo vệ sự đa dạng sinh học của thế giới một khi thảm họa ập xuống địa cầu.
  • Hầm chứa hạt giống chống tận thế ngập nước do băng tan Hầm chứa hạt giống chống tận thế ngập nước do băng tan
    Hầm chứa hạt giống cứu thế giới trong trường hợp tận thế đang đối mặt nguy cơ thất thủ trước nước lụt dù thiết kế vô cùng kiên cố.