hằng số vũ trụ

  • Bí mật về năng lượng bóng tối Bí mật về năng lượng bóng tối
    Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society cho biết năng lượng bóng tối là có thật. Năng lượng này khiến cho không gian - thời gian và vũ trụ mở rộng.
  • Những lần sai của Einstein Những lần sai của Einstein
    Là biểu tượng đối với đại chúng, nhà vật lý thiên tài vẫn có những sai sót rất con người và đó là điều hoàn toàn bình thường trong nghiên cứu khoa học.