hệ nano

  • Động cơ nano nhỏ nhất thế giới Động cơ nano nhỏ nhất thế giới
    Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Tufts thông báo họ đã thành công trong việc chế tạo ra một động cơ, cho đến nay, là nhỏ nhất thế giới, thông tin trên tạp chí Nature Nanotechnology cho hay.