hệ sao HD 10180

  • Phát hiện ngôi sao nhiều hành tinh nhất vũ trụ Phát hiện ngôi sao nhiều hành tinh nhất vũ trụ
    Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Hertfordshire (Anh), HD 10180 - một ngôi sao giống Mặt trời thuộc chòm sao Hydrus - có thể bao gồm 9 hành tinh quay quanh nó. Nếu phát hiện này chính xác, HD 10180 sẽ là hệ sao có nhiều hành tinh nhất trong vũ trụ. Kỷ lục hiện tại thuộc về Hệ mặt trời của chúng ta với 8 hành tinh chính thức.