hố đen

  • 10 điều kì bí trong vũ trụ 10 điều kì bí trong vũ trụ
    Ngôi sao siêu tốc, năng lượng tối, vật chất tối, hố đen, neutinos... là những bí mật về khoa học vũ trụ sẽ khám phá trong năm 2012.