hồ nước trong vắt

  • Phát hiện "bồn tắm của Chúa" Phát hiện "bồn tắm của Chúa"
    Các nhà khoa học Australia vừa phát hiện một hồ nước trong vắt như pha lê, chưa từng chịu ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu và bất kỳ tác động nào của con người.