hồ ontario

  • Tìm thấy nguồn nước 2 tỷ năm tuổi Tìm thấy nguồn nước 2 tỷ năm tuổi
    Một nguồn nước 2 tỷ năm tuổi đã được các nhà khoa học Anh và Canada tìm ra tại một trong những mỏ của vùng hồ Ontario. Phát hiện được công bố trên tạp chí Nature.